« خدای آهنگساز (خدا ، بزرگترین مطربست) »


« مثنوی جلال الدین رومی با این بیت آغاز میشود که :

بشنو از نی‌ چون حکایت می‌کند
از جــدائــیــها شــکایــت می‌کند

این نی‌ را که انسان یا شاعر باشد ، خدا مینوازد. در این شعر ، و ابیات بعدی ، نقطه ثقل روی همین « شکایت از جدائی » قرار گرفته است ، نه‌ روی مفهوم « خدای آهنگ نواز و آهنگ ساز ». ولی‌ این مفهوم در غزلیات جلال الدین بسیار تکرار میگردد ، و نکته ثقل ، روی مفهومِ  « خدای طرب انگیز ، خدای مطرب » است نه‌ روی « شکایت از جدائی ».

چون چنگم و از زمزمه خود خبرم نیست
اســـرار هـمـی‌ گـویــم و اســـرار نـدانـم

انسان چنگیست که خدا ، حقیقت را از آن مینوازد.

حقیقت ، آهنگ موسیقی‌ است. حقیقت ، آهنگیست که روی چنگ یا نای یا رباب یا دف انسانی‌ زده میشود. موسیقی‌ ، زبان خداست.

حقیقت ، آهنگیست که ناخودآگاه از انسان برمیخیزد ، و انسان از حقیقتی که از او نواخته میشود ، آگاهی‌ و خبر ندارد. حقیقت ، در زبان ، در مفاهیم و کلمات و عبارات و خیالات پدیدار نمی‌شود ، بلکه در آهنگ و آواز و ترانه و نغمه و زمزمه. حقیقت ، شکل فکر به خود نمی‌گیرد ، بلکه شکل آهنگ و نوا بخود می‌گیرد. موسیقی‌ ، فضای حقیقت است. در زبان فارسی‌ ، واژه (واژه = کلمه) همریشه با « آواز » است ، و در اسطوره‌های ایران باستان این سیمرغ است که با آواز ، حقیقت را به زال می‌‌آموزد ، یا مرغ دیگریست که حقیقت را با آواز برای جم می‌‌آورد. در « آهنگِ کلمه » یا در « موسیقی‌ که در کلمه هست » ، حقیقت هست ، نه‌ در « مفهوم کلمه ».

این سیمرغ است که « خدای آهنگ ساز و آهنگ نواز و خدای آواز » است. مفهوم « خدای مطرب » جلال الدین ، به مفهوم سیمرغ ، که خدای آواز و موسیقی‌ باشد باز میگردد ، نه‌ به خدای قرآنی.

حقیقت را نباید با عقل فهمید ، بلکه باید چون آهنگ شنید و با پایکوبی و دست افشانی دریافت. حقیقت ، چیزیست که انسان را بشادی و جنبش و شوق و خوشحالی می‌‌آورد. نه‌ آنکه مانند مفاهیم زبانی‌ ، انسان را افسرده و خشگ و ملول و لنگ کند. خدای جلال الدین رومی ، مطربست و حقیقت ، موسیقی‌ است. شاید این بزرگترین کشفی بود که جلال الدین رومی در اسلام و علیه اسلام کرده است. »

 منبع:

منوچهر جمالی، تجربیات گمشده ، انتشاراتِ کورمالی، لندن، ۹ فوریه ۱۹۹۲ . برگِ ۷۱  از این کتاب را ببینید، برگرفته از وبگاهِ فرهنگشهر، بخشِ کتابها.

نوشته‌هایِ مرتبط:

« آیا ما میانِ خوب و بد انتخاب می‌‌کنیم ؟ »


« هیچکسی، میانِ خوب و بد انتخاب نمی‌‌کند. بد ، انتخاب کردنی نیست. هیچ انسانی‌ نیست که وقتی‌ بد را بشناسد، بد را انتخاب کند. معمولاً انتخاب میانِ دو چیزیست که با دو معیارِ مختلف سنجیده می‌‌شوند و هر کدام یک از آنها با معیاری خوب است. بنابرین مساله انتخاب، مساله تصمیمگیری میانِ دو خوبست، که هر کدام از آنها با معیاری دیگر، خوبست. و مساله تصمیم گیری در این انتخاب، مساله تصمیم گیری در میانِ این دو چیز نیست (که در مقابل یا این، یا آن قرار بگیریم) بلکه مساله، مساله طردِ یک معیار و یا تابعیتِ یک معیار از معیارِ دیگر است. مثلا خوردن میوه درختِ معرفت در بهشت برایِ آدم خوب بود، ولی‌ از معیارِ خدایی که اطاعت می‌‌خواست، (و به اطاعتِ از خود، بیش از معرفت ارزش می‌‌داد) بد بود. و مساله انتخاب میانِ خیر و شر ، مساله انتخابِ این بود که آیا من باید معیار خیر و شر باشم ؟ آیا منفعت من معیار خیر و شر من هست ؟ یا اینکه خدا یا جامعه یا طبقه یا مرجعِ دیگری باید معیارِ خیر و شرِ من باشد ؟ اساسا همیشه تصمیم گیریهایِ اخلاقی‌ و وجدانی، پیچیده و گیج کننده و متزلزل سازنده و تردید آورنده هستند، چون دو امکان عرضه شده هردو خوبند. مساله به این می‌‌کشد که کدام خوبی‌، خوبتر است ؟ در این موارد، معیاری که با آن خوبی‌ سنجیده می‌‌شود، پنهان از دید است. یا آنکه ما از وجودِ این دو معیار ، بیخبریم، یا اینکه خود ناخوداگاهانه نمی‌‌گذاریم که این دو معیار ، موردِ توجه قرار گیرند و شناخته بشوند.

تصمیمِ ظاهری در میان دو امکان، تصمیم آشکار در میانِ دو معیار را می‌‌پوشاند و یا تاریک می‌‌سازد. ما آنچه را شر می‌‌خوانیم، دیگر از امکانِ انتخاب انداخته ایم. ما از همان آغاز، آنچه را با سنجش با معیارِ دیگر خیر است، شر می‌‌نامیم، یعنی معیارِ دیگر را بکلی منتفی می‌‌سازیم و نمی‌‌گذاریم که به عنوانِ یک معیار تلقی‌ بشود. این معرفتِ خود را که مستقیماً از سنجشِ با معیارِ دیگر داریم و بر آن اساس، آنرا خیر یافته ایم، تحقیر می‌‌کنیم ، و عملا قائل می‌‌شویم که یا ما معرفت به آنچه خیر و شر است نداریم و نمی‌‌توانیم داشته باشیم و یا ما معرفت به خیر و شر داریم و به عمد یا طبق طبیعت فاسد خود، شر را انتخاب می‌‌کنیم. قبول هر کدام از این فرض‌ها به قبول  جهلِ فطریِ انسان یا به قبولِ ظلم و کفرِ فطریِ انسان می‌‌کشد. انسان در فطرتش فاسد و گناهکار می‌‌شود. و با این هردو نتیجه گیری، انسان از معیار بودن می‌‌افتاد (چنانچه در تورات و انجیل و قر آن‌ استدلال شده است).

بنابراین انسان همیشه میان دو خیر انتخاب می‌‌کند که با دو معیارِ مختلف خیرند، و مساله، مساله کشمکش میانِ معیار هاست. خیر، یک معیار ندارد. »

منبع:

– منوچهر جمالی، از همه و از هیچ ، برگِ ۲، شرکتِ انتشاراتِ پارس، آمریکا، ۱۹۸۴، برگرفته از وبگاهِ فرهنگشهر، بخشِ کتابها.

نوشته‌هایِ مرتبط:

این مهم نیست که حرفهای خوب بزنند، این مهمست که آیا میتوان به آنهائی که حرف خوب میزنند، اعتمادکرد یانه ! – ما را پاک مچلِ خودشان کرده اند با این اخبارشان !


«این مهم نیست که حرفهای خوب بزنند، این مهمست که آیا میتوان به آنهائی که حرف خوب میزنند، اعتمادکرد یانه. واعتماد، نیازبه آزمودن درزمان دارد.» ۱

منوچهر جمالی

.

موضوعات داغ روز … !!!

الف : بالاترین:

 • احمدی نژاد: سپاه و ارتش زمین‌های خود را بفروشند | سردار حقیقت‌پور: احمدی‌نژاد ویلاهای دولتی لب‌دریا را بفروشد
 • مهدی هاشمی آزاد شد
 • نامه علی مطهری به جنتی:سخنان شما درباره موسوی و کروبی وجاهت قانونی ندارد
 • رفسنجانی: عرصه سیاست و اقتصاد به‌ دست کوته‌نظران افتاده است
 • افشاگری تکان دهنده کدیور: قتل تدریجی آیت الله شریعتمداری توسط خمینی با ممانعت از اعزام او به بیمارستان به مدت بیش از۳سال
 • مصاحبه جدید نیک آهنگ کوثر و ادعای آگاه بودن مهدی هاشمی از ضبط برخی مکالماتش با وی
 • ادامه واکنش‌ها به انتشار فایل صوتی مکالمات نیک‌آهنگ کوثر و مهدی هاشمی
 • درخواست خاتمی مبنی بر فراهم شدن شرایط برگزاری انتخابات آزاد و تاکید بر اهمیت آزادی موسوی و کروبی در مراسم روز دانشجو
 • انتشار مکالمه تلفنی خصوصی مهدی هاشمی رفسنجانی و نیک آهنگ کوثر و واکنشهای مختلف نسبت به آن
 • مناظره معصومه ابتکار و عبدالحسین روح الامینی در باره جنبش دانشجوئی ایران
 • ابهام در سرنوشت محمدرضا مدحی

ب: آزادگی:

 • پیام همدردی احمدی نژاد به خانواده کودکان کشته شده مدرسه آمریکائی و بی‌ اعتنایی به فاجعه آتش سوزی مدرسه شین آباد پیرانشهر
 • مهدی هاشمی آزاد شد
 • اعتراض علی مطهری به سخنان اخیر جنتی: مجوز قانونی برای رد صلاحیت موسوی و کروبی وجود ندارد
 • احمدی‌نژاد: سپاه بخشی از اموال خود را واگذار کند
 • انتشار مکالمه تلفنی محرمانه نیک آهنگ کوثر با مهدی هاشمی
 • خامنه ای ؛ احمدی نژاد در مسیر تقابل تضادها و شقه شدنها
 • ادعای شکار دومین پهپاد ارتش آمریکا توسط سپاه پاسداران
 • «رهبر، منتخب مستقیم مردم ایران نیست» حمله مجدد احمدی نژاد به نهادهای حاکمیتی
 • تغییرات ناگهانی احمدی نژاد در دولت

پ: بیرنگی:

 • مهدی هاشمی از زندان آزاد شد
 • مطهری: موسوی و کروبی را نمی‌توان رد صلاحیت کرد
 • هاشمی، بار دیگر علیه احمدی ن‍ژاد:کوته نظران، اهل فکر را از میدان خارج کرده اند
 • این بار احمدی نژاد نظامیان را هدف گرفت:اموالتان را بفروشید، مالیات بدهید
 • گزارش فائزه هاشمی از زندگی در زندان اوین؛ مدرسه دمکراسی
 • محمد خاتمی: تفاهم ملی با آزادی زندانیان و پایان حصر موسوی و کروبی آغاز می شود
 • فاطمه کروبی: بلاتکلیفی حصر کنونی از شرایط زندان بد‌تر است؛ حاکمیت به این بی‌قانونی‌ها خاتم
 • مخالفت لاریجانی با ادغام وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ارتباطات
 • پشیمانی دولت از واگذاری مخابرات به سپاه
 • مکالمه خصوصی تلفنی نیک‌آهنگ کوثر و مهدی هاشمی به چه دلیل و به وسیله چه کسی‌ لو رفت؟!
 • لاریجانی یک قانون دیگر را به جای احمدی نژاد ابلاغ‌ کرد
 • کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تصویب شد( واکنشهای احمدی نژاد)
 • مشایی از ریاست دفتر محمود احمدی‌نژاد کنار گذاشته شد
 • پرونده سازی برای دختر میرحسین و ممانعت از تدریس وی در دانشگاه
 • اظهارات تازه مصباح یزدی و رئیس دفتر وی علیه رفسنجانی و احمدی نژاد

با این اخبارِ  ساختگی و آخوندی چگونه می‌‌خواهیم به جنگِ  آخوند برویم ؟ همانطور که می‌‌بینید آخوند‌ها هنوز در رختخوابِ  ایرانیان حضور دارند و از امکاناتِ  اپوزیسیون به نفعِ  خود بهره می‌‌برند. روشنفکرانِ  نیمه گیج و یا به خواب زده ایران هم امیدی بهشان نیست.

اینهمه اخبارِ  حیاتی‌ از درد و رنجِ  مردمِ  ایران، فرهنگِ  ایران، نقدِ  افکارِ  طرفدارانِ  حکومتِ  اسلامی و … هست ولی‌ به علتِ  این سهل‌انگاری‌ها ، در میانِ  انبوهی از اخبارِ  بی‌ معنی و بی‌خود پیدا کردنشان کارِ  حضرتِ  فیل است !

تا کی‌ می‌‌بایست به آخوند باج داد ؟

منابع:

۱ – منوچهرِ  جمالی، اعتماد به آنهائی که حرف خوب میزنند  ، برگرفته از وبگاهِ  جمالی: فرهنگشهر، بخشِ  چاشنی‌‌های اندیشه.

نوشته‌هایِ مرتبط: